Όσα πρέπει να ξέρεις

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

Α) Είμαι εργαζόμενος με μεγάλο φόρτο εργασίας και θέλω να γνωρίζω αν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω;

Τα προγράμματα του The Art Studio, είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα ώστε να είναι εξαιρετικά ευέλικτα. Ίδια μαθήματα ‘’τρέχουν’’ πολλές μέρες την εβδομάδα και διαφορετικές ώρες, ώστε να μπορεί ο καθένας να επιλέξει όσες ώρες επιθυμεί όποτε επιθυμεί.

Β) Τι απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος?

Η συνέπεια και η όρεξη από τον σπουδαστη. Όλα τα άλλα αφήστε τα πάνω μας!!

Γ) Σε πόσες δόσεις καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Μετά από πρόταση και συζήτηση με τους σπουδαστές μας, αποφασίσαμε η καταβολή των διδάκτρων να γίνεται με τον εξής τρόπο: Ανάλογα με τον κύκλο των σπουδών που θα επιλέξει ο σπουδαστής θα δίνεται το αντίστοιχο 10% ποσό προκαταβολής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε μηνιαίες δόσεις.

Δ) Τι εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται από τα προγράμματα;

Όλο το υλικό παρέχεται από τη σχολή.

Ε) Σε περίπτωση που υπάρξει ειδικός λόγος, μπορώ να διακόψω το Πρόγραμμα και να το συνεχίσω σε μια μεταγενέστερη φάση;

Μετά το πέρας του τρίμηνου μπορεί να υπάρξει διακοπή αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Όπως και να έχει ο σπουδαστής θα πρέπει να ολοκληρώσει τη φοίτηση του σε διάρκεια 6μηνου από τη διακοπή.

ΣΤ) Σε περίπτωση που εγκαταλείψω το Πρόγραμμα, δικαιούμαι επιστροφή των διδάκτρων;

Η διάρκεια σπουδών δεν είναι δεσμευτική για τους σπουδαστές. Γι’ αυτό το λόγο οι σπουδές χωρίζονται σε μηνιαίους κύκλους. Βάσει αυτού του σκεπτικού δεν προβλέπεται επιστροφή των διδάκτρων.

Z) Υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος εγγραφών; Μπορώ να παρακολουθήσω κάποιο μάθημα πριν την εγγραφή μου;

Στη σχολή μας μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να γράφονται και κατά τη διάρκεια της χρονιάς και είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν κάποιες ώρες μαθημάτων πριν την εγγραφή τους, προκειμένου να αποφασίσουν τι τους ταιριάζει και τους εκφράζει περισσότερο.